آخرین پروژه ها و میزان رضایت مشتریان

همیشه در تلاش هستیم تا مشکل را به بهترین نحو رفع کنیم، رضایت شما مشتریان عزیز در اولویت است

پروژه لوله بازکنی آقای سعید خانلو
لوله بازکنی

نام مشتری

مکان

تاریخ

زمان رفع

هزینه

میزان رضایت

پروژه لوله بازکنی آقای سعید خانلو
رسوب زدایی

نام مشتری

مکان

تاریخ

زمان رفع

هزینه

میزان رضایت

پروژه لوله بازکنی آقای سعید خانلو
لوله بازکنی

نام مشتری

مکان

تاریخ

زمان رفع

هزینه

میزان رضایت

پروژه ۲
رفع بوی نامطبوع

نام مشتری

مکان

تاریخ

زمان رفع

هزینه

میزان رضایت

پروژه ۲
رفع بوی نامطبوع

نام مشتری

مکان

تاریخ

زمان رفع

هزینه

میزان رضایت

پروژه ۲
رفع بوی نامطبوع

نام مشتری

مکان

تاریخ

زمان رفع

هزینه

میزان رضایت

نشت یابی
تشخیص ترکیدگی لوله

نام مشتری

مکان

تاریخ

زمان رفع

هزینه

میزان رضایت

پروژه لوله بازکنی آقای سعید خانلو
لوله بازکنی

نام مشتری

مکان

تاریخ

زمان رفع

هزینه

میزان رضایت

نقاط تحت پوشش

کلیه خدمات به صورت سیار و آماده به کار در تمامی نقاط کلانشهر تبریز و شهرستان های اطراف تبریز به شما عزیزان ارائه میشود، کافیست با ما در ارتباط باشید

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر

تبریز، محله ولیعصر